Demolice objektů v obvodu OŘ Ostrava – Hnojník (demolice skladu), Paskov (demolice výpravní budovy), Ostravice (demolice skladu)

Informace:

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na komunitní dům seniorů – provedení bouracích prací

Informace:

Likvidace dutých prostor na lokalitě Rychvald

Informace:

I/35 Olomouc – oprava autobusového zálivu

Informace:

Odstranění podzemní stavby na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Informace:

Odstranění silážní jámy v k.ú. Dolní Marklovice

Informace:

D48 MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa, přípravné práce – demolice objektu – 2. část

Informace: