Muzeum automobilů Tatra – provedení zemních a bouracích prací

Informace:

Demolice objektů v obvodu OŘ Ostrava – Brantice (stavědlo), Louky (spínací stanice), Mosty (strážní domek), Polom (stavědlo)

Informace:

Zařízení služby následné péče v PN Opava – provedení bouracích a zemních prací

Informace:

Zateplení budovy menzy, VŠB Ostrava - Poruba – zemní práce, bourání, likvidace azbestu

Informace:

D48 Horní Tošanovice – Chotěbuz, čištění těžce přístupných odvodnění

Informace: