Stavební činnost

Provádíme veškeré zemní práce dle záměru klienta a to od rodinného domu po tovární haly.

Provádíme terénní úpravy dle zákazníkova záměru případně navrhneme citlivé řešení, které bude respektovat jak ráz krajiny, tak potřeby zákazníka a to včetně projekčních prací. Na provedené terénní úpravy navrhneme a zajistíme okrasnou zahradu popřípadě náhradní výsadbu zeleně.

Naše společnost provádí potřebné demoliční a bourací práce jak malého tak velkého rozsahu a to jak strojním tak ručním či kombinovaným způsobem s ohledem na cíle a termínové požadavky objednatele. Součástí prací je vždy důsledná separace jednotlivých druhů odpadů, jejich svislý i vodorovný přesun včetně závěrečné likvidace dle platné legislativy.

Pro naše zákazníky provádíme sanační a hydroizolační práce spojené se zamezením přístupu vlhkosti do suterénních prostor objektů a to včetně návrhu řešení.