Popílek

Nejvíce možností využití popílku je v oblasti stavebnictví. Z hlediska výsledných vlastností stavebních materiálů a potřeb technologie jejich výroby vyplývají další požadavky především na fyzikální a chemické vlastnosti popílku. Z tohoto hlediska mají popílky pro stavební praxi velmi výhodné vlastnosti. Další využití popílku je v oblasti zemědělství. Využití pro vylehčení těžkých půd se ukázalo jako vhodné. Nyní se používají k rekultivaci krajiny.

Popílek je alumináto - silikátová částice kulového tvaru, které vznikají při spalování uhlí a z popílku jsou získávány jeho plavením. Používá se tam, kde je nutno snížit hmotnost a zvýšit izolační schopnost materiálu. Například do izolačních malt, izolačních prefabrikovaných prvků, tepelně a zvukově izolačních materiálů anebo se používají jako plnivo v plastických materiálech.

Dalším využitím jsou tzv. injektáže. Popílky jsou používány k vyplnění prasklin, mezer nebo volných prostor. Vyplněním dojde k zlepšení stability povrchu, zvýšení odolnosti, pevnost povrchu anebo snížení celkové propustnosti zemin.

Využití popílku ve výrobě stavebních materiálů:

Využití popílku v dopravním stavitelství: