Odpady včetně nebezpečných

V oblasti nakládání s odpady a odpadními vodami nabízíme komplexní servis, tzn. jak činnosti technického, tak i administrativního charakteru :